En grå celles forsøk på å gjøre noe komplisert til noe enkelt og morsomt.

Originalt postet på hest.no 02.02.2015

Selv med de beste intensjoner om å samle stoff og inspirasjon til å skrive årets særoppgave, hadde derimot hjernebarken andre planer.

Ofte, for å forstå hvordan ting henger sammen i hesten rent biomekanisk, prøver jeg å danne en slags 3D film i hodet på bevegelsene i et gitt ledd.

Tenk det sakte kino, der en og en muskel aktiveres, ligamenter strekkes og sener trekkes i ymse retninger alt ettersom hva som skjer.

Dette høres da ganske saklig ut, og en fornuftig måte å sette ting i system på, slik at når en senere skal ut og behandle hest, så vet man hva som skjer når.

Biomekanikk og kropp generelt er noe en kan nerde seg ihjel over, det er så utrolig mye som skjer i en hestekropp og minst like mye som kan gå galt. Som regel kan en bare spørre kroppen hvor vondtene sitter, og mye kan leses ved å gre fingrene gjennom musklene for å lete etter spenninger.

Kveldens nerdetema var bakkneet, eller articulatio genus på godt latin. Det er bygd opp med bl.a. lårbein, skinnlegg og kneskål, ganske likt som på oss mennesker. Hesten sitt ledd har derimot en del flere ligamenter som skal støtte opp, og kan til og med låse fast dette leddet slik at den kan sove oppreist. Dess flere deler, dess mer komplisert. Og dess mer komplisert, dess mer kan gå galt, sier nå jeg! 😉

I et forsøk på å forenkle forståelsen av leddet og alle delene som skal passere hit og dit og over alt, begynte hjernebarken å knake. – Og pennen begynte å vandre.

Resultatet?

502676

– En litt sinna blekksprut som sitter mellom leddflatene…

En kan jo da lure på hva i all villeste verden sjebnen prøver å fortelle deg.

Selv om retningen på tentaklene kan ligne på ligamentene rundt kneskåla, og selve blekkiskroppen kan bortforklares med at det er patella med senefestet til quadriceps, så måtte jeg flire. Den var for god til å ikke deles. :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s